Artykuły

Comarch ERP Optima - aktualna wersja

Comarch Optima - najnowsza wersja

Aktualizacje Comarch ERP Optima zapewniane są przez producenta oprogramowania firmę Comarch S.A. Producent na bieżąco reaguje na zmieniającą się rzeczywistość gospodarczą przedstawiając Państwu kolejne aktualizacje, które zawierają dostosowania do stale zmieniającej się rzeczywistości prawnej jak i udoskonalenia interface użytkownika.
Poniżej przedstawiamy Państwu informacje na temat najnowszych aktualizacji:

Najnowsza wersja Comarch ERP Optima: 2022.0.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Nowy raport: GUS Z-03 Sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach.
 • Wprowadzono naliczenie zawiadomienia VAT-ZD o typie Sprzedaż dla podmiotów nie będących podatnikami VAT czynnymi oraz dla osób fizycznych.
 • Dodano uzupełnianie kodu kraju pochodzenia na deklaracji Intrastat o typie wywóz.
 • Możliwość naliczenia deklaracji kwartalnej VIU-DO wraz z jej wysyłką do systemu e?Deklaracje.
 • Dostosowano wysyłkę deklaracji cukrowej CUK-1 do aktualnie obowiązującej struktury udostępnionej przez Ministerstwo Finansów.

Najważniejsze nowości:

 • Na liście Faktur Zakupu umożliwiono automatyczne rozpoznawanie i wprowadzanie dokumentów za pomocą usługi Comarch OCR.
 • Umożliwiono autonumerację kodów kontrahentów w przypadku, kiedy kontrahenci dodawani są automatycznie z dokumentów wczytywanych za pomocą Comarch OCR lub importowanych z plików JPK_VAT / JPK_V7.
 • Dodano funkcjonalność automatycznego przenoszenia Faktur Zakupu oraz Dokumentów Wewnętrznych Zakupu do rejestru VAT.
 • Wystawianie korekty zbiorczej/rabat do Faktur Zakupu.
 • Usprawniono konfigurację kas fiskalnych w programie Comarch ERP Optima.
 • Z poziomu otwartego formularza wiadomości e-mail umożliwiono przeniesienie załączników bezpośrednio do Obiegu dokumentów lub do Rejestrów VAT za pomocą funkcji OCR.
 • Dodano słownik miejscowości w Polsce, ułatwiając uzupełnianie formularzy pracowników/wspólników oraz kreatora parametrów firmy w przypadku, kiedy dane nie są pobierane z bazy GUS.
 • Z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe wprowadzono możliwość konwertowania określonej ilości baz równolegle.
 • Automatyczne księgowanie dokumentów do Księgi Podatkowej oraz Ewidencji Ryczałtowej.
 • Możliwość księgowania listy płac według opisu analitycznego z podziałem na poszczególne składki płacone przez pracownika i pracodawcę.
 • Naliczanie dodatkowego limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników z niepełnosprawnością i wykazywanie go na świadectwie pracy.
 • Obsługa dodatków wypłacanych z ZFŚS.
 • Umożliwiono określenie czynników szkodliwych dla danego stanowiska pracy.
 • Możliwość seryjnego obliczania deklaracji ZUS DRA z poziomu Comarch ERP Optima Biuro Rachunkowe.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.5.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Od tej wersji możliwa jest wysyłka do systemu e-Deklaracje deklaracji PIT-8AR i PIT-4R obowiązujących za rok 2021.
 • ZUS ZUA i ZUS ZZA zostały dostosowane do nowych wzorów obowiązujących od 16 maja 2021 r.
 • Wydruki Zaświadczenia płatnika składek Z-3/ Z-3a/ Z-3b zaktualizowano do nowych wzorów opublikowanych na stronie zus.pl.
 • Nowe funkcje związane z pakietem VAT e-commerce. Są to nowe stawki VAT dla kontrahentów unijnych, karta kontrahenta oraz pozycje cennika, synchronizacja z Comarch e-Sklep, zmieniony sposób wystawiania Faktur Sprzedaży w module Handel oraz ewidencjonowania dokumentów w Rejestrze VAT sprzedaży.
 • Utworzenie i wysyłka deklaracji dotyczącej opłaty od środków spożywczych wg wzoru CUK(2).

Najważniejsze nowości:

 • Mechanizm sugerujący użytkownikowi które dokumenty wystawiane w programie ręcznie mogą być generowane automatycznie za pomocą funkcji faktur cyklicznych.
 • Uwarunkowanie księgowania dokumentów według wskazanych kodów JPK_V7.
 • Seryjny import rachunków bankowych dla zaznaczonych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Powiadomienia dla pracowników Biur Rachunkowych o wiadomościach od Klientów, które zostały przesłane na portal iKsięgowość24.
 • Przenoszenie do Rejestru VAT dokumentów z modułu Handel łącznie z powiązanymi dokumentami z Biblioteki dokumentów.
 • Funkcje kontrolujące poprawność danych wysyłanych do Comarch e-Sklep.
 • Nowe wydruki Eko paragonów i zwrotów do paragonów.
 • Seryjna fiskalizacja dokumentów.
 • Naliczanie limitu urlopu wypoczynkowego dla pracowników młodocianych.
 • Wyliczanie stażu pracy z wyłączeniem pokrywających się okresów nauki i zatrudnienia.
 • Naliczanie własnych elementów będących przychodem z tytułu PPK dla umów cywilnoprawnych.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.4.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki PIT-28(23), PIT-36(28), VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e-Deklaracje.
 • Dodanie możliwości naliczenia deklaracji rocznej CIT-8(30) na formularzu za rok 2020 oraz wysyłka do systemu e-Deklaracje.
 • Umożliwiono obsługę przygotowania i wysłania pliku JPK_EWP(2) zawierającego zapisy z Ewidencji ryczałtowej, obowiązującego za okresy od 01.01.2021.
 • Możliwość naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2021.
 • Dla spółek komandytowych umożliwiono naliczenie zaliczek na CIT oraz deklaracji CIT-8(30), które zostaną objęte podatkiem CIT od maja 2021 r.

Najważniejsze nowości:

 • Została dodana wysyłka deklaracji CUK-1 z programu.
 • Dodano obsługę komunikacji Comarch ERP Optima oraz Comarch ERP Optima Detal z drukarkami fiskalnymi poprzez sieć LAN.
 • Eksport i import cennika do arkusza Excel został rozbudowany o parametry dotyczące Comarch e-Sklep i Comarch e-Sale.
 • Opisanie zestawień Bilans i Rachunek zysków i strat dla organizacji pozarządowych, jest od teraz możliwe tak aby mogły być zaimportowane w aplikacji Comarch e-Sprawozdania.
 • W e-Teczkach pracowników dodano nowy sposób numeracji dokumentów.
 • Dla biur rachunkowych, przy wykorzystaniu Internetowej Wymiany Dokumentów (IWD), ułatwiono uruchomienie wymiany danych z Klientem.
 • Zaktualizowano naliczanie zaliczki podatku dla pracowników w przypadku przekroczenia rocznego limitu przychodów uprawniającego do skorzystania z ulgi dla młodych.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.3.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Naliczenie deklaracji rocznych CIT-8(29) i PIT-37(27) na formularzach za rok 2020 oraz ich wysyłka do systemu e-Deklaracje.
 • Aktualizacja wzoru dokumentu elektronicznego do wysyłki deklaracji PIT-28(23), PIT-36(28), VAT-UE(5) oraz VAT-UEK(5) do systemu e-Deklaracje.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.2.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Wprowadzono możliwość utworzenia deklaracji CUK-1 w związku z opłatą cukrową
 • Generowanie deklaracji RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło) w formacie xml
 • Dodano wydruk Zgłoszenie umowy o dzieło RUD

Najważniejsze nowości:

 • Wyliczenie wspólnej deklaracji rocznej PIT-36 dla właściciela i małżonka będącego współwłaścicielem

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.1.2

Najważniejsza zmiana to możliwość naliczania deklaracji rocznych PIT-4R(11), PIT-8AR(10), IFT-1/1R(16) na formularzach obowiązujących za rok 2020

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.1.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Możliwość wyboru nowej stawki 15% obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. w Ewidencji ryczałtowej.
 • Nowa zaliczka na PIT-28(14) uwzględniająca stawkę 15%.
 • Naliczenia deklaracji rocznych PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 na formularzach obowiązujących za rok 2020.
 • Opcja naliczania opłaty cukrowej od towarów zawierających cukier i substancje słodzące wchodząca w życie od 1 stycznia 2021 r.
 • Dostosowanie Comarch ERP Optima do nowych zasad handlu w związku z zakończeniem okresu przejściowego dotyczącego opuszczenia przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej.

UWAGA! Ministerstwo Finansów planuje kolejne zmiany w deklaracjach podatkowych za 2020 r.

14 grudnia 2020 r. opublikowany został projekt rozporządzenia, który wprowadzi nowe wzory deklaracji podatkowych, w tym PIT-4R (wersja 11), PIT-8AR (wersja 10), IFT-1/IFT-1R (wersja 16). Będzie to natychmiastowo uwzględnione w kolejnej aktualizacji programu Comarch ERP Optima, o której poinformujemy na tej stronie.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2021.0.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Możliwe jest naliczenie deklaracji: VAT-8(11), VAT-9M(10) na nowych formularzach obowiązujących od października 2020 roku wraz z ich wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Dodano obsługę uzupełnienia kodów JPK_V7 na formularzu kategorii oraz przeniesienia ich na dokument w rejestrze VAT.

Najważniejsze nowości w wersji 2021.0.1:

 • Funkcjonalność pobierania rachunków bankowych kontrahentów z Wykazu podatników VAT.
 • Seryjne dodawania pojedynczych dokumentów wewnętrznych, seryjne zmiany formy i terminu płatności, seryjne zmiany podmiotu/ płatnika, seryjne aktualizacje danych podmiotu oraz seryjna zmiany stawki VAT przy zmianie kategorii.
 • 2 nowe moduły - Sztuczna inteligencja oraz Robotyzacja automatyzujące pracę oraz elementy sztucznej inteligencji.
 • Zmiany podnoszące wydajność programu, m.in. liczenia płac oraz księgowania.
 • Możliwość automatycznego wskazywania rozchodowanych partii towarów na dokumentach zgodnie z metodą wyceny magazynu.
 • Drukowanie kodów JPK_V7 na wydrukach Eko dla Faktur Sprzedaży (w tym Faktur VAT Marża, Faktur Zaliczkowych) oraz dla korekt.
 • Dodano nadawanie cech kompletowanemu towarowi złożonemu oraz wskazywanie konkretnej partii dostawy dla składników, na podstawie których jest kompletowany towar złożony.
 • Automat wysyłki faktur pocztą e-mail. Funkcja umożliwia automatyczne wysyłanie pocztą mailową faktur sprzedaży, które zostały dodane w programie oraz nie zostały wcześniej wysłane za pomocą skrzynki pocztowej skonfigurowanej w module CRM.
 • W trakcie tworzenia nowej bazy firmowej dodano możliwość kopiowania ustawień z innej firmy.
 • Wzorcowe schematy księgowe.
 • Kontrola limitu 14 dni dla urlopu ojcowskiego.
 • Przenoszenie Faktur Sprzedaży wystawionych za usługi księgowe w firmie Biura rachunkowego bezpośrednio do rejestru VAT zakupu w firmie
 • Wydruk struktury wiekowej rozrachunków.
 • Okresy niewliczane do stażu pracy odnotowywane w historii zatrudnienia.

Nowości Comarch HRM 2021.0.1:

 • Podział aplikacji na moduły: Samoobsługa pracownicza, Zarządzanie czasem pracy, Rozwój pracownika.
 • Ocena pracownika metodą celów i kluczowych rezultatów (metoda OKR).
 • Dostęp do załączników do delegacji z poziomu Comarch ERP Optima.
 • Eksport do arkusza Excel limitów nieobecności oraz nieobecności.
 • Planowanie i zatwierdzanie pracy zdalnej.
 • Automatyczne usuwanie powiadomień ze strony startowej po upływie 30 dni (z możliwością zmiany ustawienia).

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2020.7.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Naliczanie deklaracji VAT-UE(5) na nowym formularzu obowiązującym za okres rozliczeniowy od czerwca 2020 roku wraz z jego wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • Naliczanie deklaracji VAT-UEK(5) za okres od stycznia 2020 roku wraz z jej wydrukami oraz eksportem do systemu e-Deklaracje.
 • W uldze na złe długi dodano możliwość uwzględnienia w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT) wierzytelności, dla których minęło 30 dni od terminu płatności.
 • Deklaracje ZUS RCA zostały dostosowane do wzoru obowiązującego od rozliczenia za czerwiec 2020.
 • Zostały wprowadzone zmiany w naliczaniu wynagrodzeń dla pracowników, którym w trakcie miesiąca zmieniono wymiar etatu i kalendarz lub zmodyfikowano plan pracy.

Najważniejsze nowości w wersji 2020.7.1:

 • Dodano funkcję Checklisty. Po zalogowaniu do firmy z lewej strony dostępny jest wysuwany panel "Do zrobienia", który pomoże nam błyskawicznie stworzyć listę zadań do wykonania.
 • Udostępniono import danych dotyczących deklaracji PIT dla pracowników do 26 lat przy użyciu Comarch Migrator.

Uwaga: wszystkie programy Comarch ERP wydawane po 30.06.2020 nie będą wspierane na Windows 7.

Poprzednia wersja Comarch ERP Optima: 2020.6.1

Zmiany związane z przepisami:

 • Generowanie i wysyłka plików JPK_V7 do MF.
 • Wyliczanie ulgi za złe długi w PIT i CIT.
 • Wprowadzono formularze zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 umożliwiające skorygowanie podstawy obliczenia podatku o kwotę ulgi za złe długi.
 • Dodano eksport Faktur Sprzedaży oraz korekt do Faktur Sprzedaży na Platformę Elektronicznego Fakturowania (PEF).

Najważniejsze zmiany w wersji 2020.6.1:

 • Bezpośrednia wymiany danych z bankiem Citi Handlowy.
 • Szybki dostęp do informacji o zaległych płatnościach.
 • Rozszerzono współpracę Comarch ERP Optima z terminalami płatniczymi o model Ingenico Desk 3200 obsługiwany przez First Data Polcard.
 • Dodano wydruki w języku angielskim dla Rezerwacji Odbiorcy, Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Faktur VAT Marża, Faktur Sprzedaży oraz dla korekt do tych dokumentów.
 • Sygnalizowanie o zbliżających się brakach towarów na magazynie oraz informację o stanie towaru na pozycji dokumentu.
 • Dodawanie plików do modułu Obieg dokumentów bezpośrednio z dokumentów handlowych, magazynowych i księgowych korzystając z metody "przeciągnij i upuść".
 • Z poziomu Biura Rachunkowego wprowadzono możliwość seryjnego generowania odpisów amortyzacyjnych dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
 • Dodano oznaczenie rodzajów dni wolnych w planie pracy oraz wykazywanie ich na wydruku karty pracy.
 • Wprowadzono przeliczenie podstawy zasiłku, która jest przepisywana z poprzedniego rozliczenia nieobecności w sytuacji, gdy pomiędzy poprzednią, a bieżącą nieobecnością pracownik utracił prawo do dodatku.

Najważniejsze zmiany w wersji 2020.5.1:

 • Wprowadzono możliwość naliczania pracownikom medycznym zasiłku chorobowego płatnego 100% z tytułu kwarantanny oraz niezdolności do pracy spowodowanej COVID-19.
 • Dodano standardowe strefy umożliwiające ewidencję pracy zdalnej oraz czasu przestoju płatnego 100% lub 50%.
 • Seryjna zmiana kodów JPK_V7 dla dokumentów oraz dla kontrahentów.
 • Nowy formularz zaliczki na PIT-36L umożliwiający odliczenie od dochodu ulgi na COVID-19.
 • Wprowadzono seryjne zatwierdzanie dokumentów płatnych gotówką oraz kartą płatniczą.
 • Nowe formaty dedykowane dla Citi Handlowy, służące do eksportu przelewów do plików XML, Elixir oraz Flat File.
 • Dodano obsługę Zleceń nadania przesyłek do Faktur Pro Forma, Faktur Zaliczkowych, Przesunięć Międzymagazynowych, Rozchodów Wewnętrznych oraz do Zleceń serwisowych. Ponadto, umożliwiono seryjne generowanie Zleceń nadania przesyłek do dokumentów zaznaczonych na liście.
 • Dodano funkcję rezygnacji od marca 2020 roku z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) oraz prawnych (CIT).
 • Rozbudowano seryjną zmianę atrybutów o kolejne dokumenty handlowe i magazynowe oraz wprowadzono możliwość seryjnej zmiany atrybutów grup towarowych.

Data publikacji: 26.08.2020

Data ostatniej aktualizacji: 16.11.2021

Udostępnień:
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.
O.K.