Artykuły

Upgrade marzec 2021! Nowe schematy księgowe oraz aktualizacja baz wdrożeniowych na rok 2021.

Upgrade schematów księgowych i baz wdrożeniowych marzec 2021 - nowe schematy księgowe, duża paczka aktualizacji

Lata 2020 i 2021 to okres bardzo dynamicznie zmieniającego się środowiska prawno-podatkowego, które wymusza ciągłe doskonalenie systemów ERP używanych przez przedsiębiorców. Zespół eITC.online przygotował dla Klientów dużą paczkę aktualizacji oraz nowości. Upgrade poszerza zakres obsługiwanych transakcji księgowych. Ponadto dostosowaliśmy wdrożenie, wykorzystując zmiany przepisów w zakresie podatku od towarów i usług. Wykorzystaliśmy efekty i możliwości, jakie nowe obowiązki raportowania w postaci JPK_V7, stwarzają na korzyść naszych Klientów.

Nowe schematy księgowe:

 • Schemat do księgowania list płac właścicielaLPW
 • Schemat do księgowania wewnętrznych faktur sprzedaży w rejestrze VAT dla procedury VAT marżaFVS WEW M
 • Schemat do księgowania JPK_V7JPK_V7 2021 oraz JPK_V7 KOR 2021
 • Schemat do księgowania Not Obciążeniowych w ewidencji dodatkowej — NOO

Schematy księgowe, których dotyczą zmiany:

 • Schemat do księgowania kompensat walutowychKOMPMWAL
 • Schemat do księgowania deklaracji VAT-7VAT-7 2020 oraz VAT-7 2020 KOR
 • Schemat do księgowania deklaracji VAT-9MVAT-9M 2020 oraz VAT-9M 2020 KOR
 • Schemat do księgowania faktur zakupu w rejestrze VAT — aktualizacja z FVZ 2020 do wersji FVZ 2021
 • Schemat do księgowania wewnętrznych faktur sprzedaży w rejestrze VAT — FVS WEW
 • Schemat do księgowania list płac etatowych — aktualizacja z LPE do wersji LPE 2021
 • Schemat do księgowania list płac cywilnoprawnych — aktualizacja z LPC do wersji LPC 2021

Elementy bazy wdrożeniowej, których dotyczą zmiany:

 • Aktualizacja planu kont o najczęściej dodawane nowe konta
 • Aktualizacja planu kont w zakresie obsługi FEP i PPK
 • Aktualizacja kategorii kosztowych do zaktualizowanego planu kont i wymagań schematów księgowych
 • Aktualizacja sprawozdań finansowych tj.: Rachunek wyników oraz Bilans
 • Dodanie sprawozdań finansowych tj.: Rachunek wyników oraz Bilans na 2021 rok

Moduł Kadry i Płace: Schematy do list płac — LPW, LPC 2021 i LPE 2021

Nowy schemat księgowy LPW — schemat służący do księgowania listy płac W — lista płac właściciela i osoby współpracującej. Schemat księguje w działalnościach gospodarczych prowadzonych na pełnych księgach koszty składek ZUS oraz rozrachunki wynikające z zobowiązań przedsiębiorcy względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z zachowaniem zasad rachunkowości i przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych.

Upgrade schematów LPC 2021 i LPE 2021 — odpowiednio: lista płac cywilnoprawna oraz lista płac etatowa, które służą do księgowania list płac występujących we wszystkich firmach prowadzących pełną księgowość. Wersja 2021 schematów do list płac zawiera możliwość księgowania składek pracodawcy FEPFunduszu Emerytur Pomostowych oraz składek pracownika i pracodawcy w ramach programu PPKPracowniczych Planów Kapitałowych. Księgowania odbywają się na dotychczasowych zasadach, z zachowaniem zasad rachunkowości oraz przepisów podatku dochodowego od osób fizycznych czy prawnych, które obowiązują danego pracodawcę.

Moduł Księga Handlowa: Schematy do rejestrów wewnętrznych sprzedaży — FVS WEW i FVS WEW M

Schemat księgowy FVS WEW służy do obsługi faktur wewnętrznych sprzedaży generowanych w procedurze odwrotnego obciążenia. Schemat zachowuje swoje bieżące właściwości, ale nie będzie brał pod uwagę faktur, które powstały w procedurze VAT marża. Natomiast nowy schemat księgowy FVS WEW M będzie służył do obsługi faktur wewnętrznych sprzedaży generowanych w procedurze VAT marża. Rozwiązanie będzie zapobiegać błędnym księgowaniom faktur VAT oraz nieprawidłowym oznakowaniem kodami JPK_V7, zwiększając bezpieczeństwo działu księgowości oraz uwzględniając czynnik ludzki.

Moduł Księga Handlowa: Schemat do kompensat walutowych — KOMPMWAL

Schemat KOMPMWAL — służący do księgowania kompensat w różnych walutach, po upgrade zwiększa zakres obsługiwanych dokumentów rozliczanych i rozliczających. Możliwe będzie automatyczne zadekretowanie dokumentów, których rozliczenie powstawało na podstawie ewidencji kwot dodatkowych zaksięgowanych np. schematem NOO — noty obciążeniowe. Ponadto utrzymana została obsługa dokumentów rozliczanych i rozliczających związanych z modułem handel/handel plus oraz rejestrami VAT czy bilansem otwarcia.

Osiągaj korzyści wraz z wdrożeniami od eITC.online!

Moduł Księga Handlowa: Schematy do księgowania rejestru zakupu — FVZ 2021

Rodzina schematów księgowych wywodzących się z głównego schematu do rejestru VAT zakup — FVZ 2021 otrzymała nowe możliwości. Głównymi zmianami było uwzględnienie poszerzającego się wachlarza transakcji związanych z użytkowaniem samochodów firmowych i prywatnych, które zaczęły się pojawiać u naszych Klientów tj.: najem samochodów w proporcji, opłaty autostradowe i drogowe ujmowane na koncie 406 — Podatki i opłaty, usługi serwisowe w leasingu operacyjnym. Aktualizacja wyrówna standard i zakres obsługi we wszystkich instalacjach oraz bazach danych firm naszych Klientów.

Moduł Księga Handlowa: Schematy do księgowania deklaracji VAT — VAT-7 2020, VAT-7 2020 KOR, VAT-9M 2020 i VAT-9M 2020 KOR

Schematy księgowe do księgowania deklaracji VAT-7VAT-7 2020, VAT-7 2020 KOR utracą możliwość księgowania pliku JPK_V7. Zostanie w nich zachowana możliwość księgowania deklaracji VAT-7 w wersjach do wersji 20 włącznie. Schematy do deklaracji VAT-7 utracą wsparcie. Tym samym wszyscy nowi Klienci będą mogli je dokupić tylko i wyłącznie, gdy będzie rozpatrywane odtworzenie ksiąg handlowych dla okresów obrachunkowych 2020 i wcześniejszych.

W schematach księgowych do księgowania deklaracji VAT-9M — VAT-9M 2020, VAT-9M 2020 KOR zostanie zachowana możliwość księgowania deklaracji VAT-9M.

Moduł Księga Handlowa: Schematy do księgowania JPK_V7 — JPK_V7 2021, JPK_V7 2021 KOR — Nowa jakość!

To całkowicie nowe schematy księgowe. Są następcami wycofywanych schematów księgowych do obsługi deklaracji VAT-7. Nowe schematy do księgowania JPK_V7 — JPK_V7 2021 i JPK_V7 2021 KOR, zapewnią obsługę pliku JPK_V7 w nowej odsłonie. Rozwiązanie otrzymało ogromną ilość zmian oraz zmieniło sposób działania. Wprowadzono szereg zmian uwzględniające najczęściej popełniane błędy przez Klientów, tak aby wysyłanie JPK_V7 stało się jeszcze prostsze oraz bezpieczniejsze. Schemat dodatkowo obsługuje procedurę VAT marżę, VAT metoda kasowa zakupu, VAT rozliczany metodą kasową w zakupie i sprzedaży, proporcję VAT i wiele innych. Schemat nie będzie obsługiwał deklaracji VAT w wersji do 20 włącznie.

Ponadto schemat otrzymał możliwość obsługi rejestrów VAT obcych i technicznych tj. w przypadkach, gdy polski podmiot jest podatnikiem VAT na terenie RP oraz w innym Państwie Unii Europejskiej lub posiada rejestry techniczne. Jednocześnie księgi prowadzone są tylko i wyłącznie na terenie RP wg przepisów ustawy o rachunkowości oraz rozliczenie podatku dochodowego odbywa się na podstawie ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych lub prawnych.

Moduł Księga Handlowa: Schemat do not obciążeniowych — NOO

Nowy schemat NOO ułatwi pracę z ewidencją dodatkową w rejestrze VAT. Schemat księguje rozliczenia niezależnie od waluty dokumentu. Nie jest już potrzebne tworzenie predekretacji oraz szukanie właściwego konta księgowania. Schemat samodzielnie zarządza tym procesem oraz współgra z pozostałymi schematami księgowymi.

Nowa baza wdrożeniowa to coraz więcej korzyści przy sporządzaniu sprawozdań.

Moduł Księga Handlowa: Upgrade planu kont, kategorii, i sprawozdań finansowych na 2021 rok!

Wraz z rozwojem naszych Klientów poszerza się zakres operacji gospodarczych wykorzystywanych w bazach firmowych. Upgrade ma na celu wyrównanie zakresu obsługi w każdej bazie firmowej do stanu na dzień aktualizacji. Aktualizacja uwzględnia nowe możliwości schematów księgowych z upgrade marzec 2021.

Upgrade zawiera sprawozdania finansowe wraz z wszystkimi poprawkami oraz dodatkami. Stworzyliśmy odrębne sprawozdania na rok 2020, dla tych firm, które chcą skorzystać z aktualizacji jeszcze do roku 2020. Wgranie sprawozdań za 2020 rok nie spowoduje nadpisania już występujących rekordów w bazie firmowej. Ponadto wraz z aktualizacją są przygotowane miesięczne sprawozdania bieżące dla roku 2021. Aktualizacja przyspieszy proces przyjmowania nowych Klientów i rozpoczęcie bieżącej obsługi z marszu. Ponadto w szczególnych przypadkach ułatwi prace z rokiem 2020. Sprawozdanie rachunek wyników oraz bilans są zgodne z e-Sprawozdaniami, a tym samym będą mogły być wczytane do aplikacji e-Sprawozdania, ułatwiając Państwu prace z zamknięciem roku i tworzeniem e-Sprawozdania do KRS czy KAS.

Upgrade marzec 2021 to ogrom korzyści dla Klientów!

Paczka nowości i poprawek będzie Państwu pomagała w bieżącej pracy. Dzięki temu, iż jest ona odpowiedzią na rosnące potrzeby naszych Klientów oraz doskonale wpisuje się w ich działalność księgową. Najwięcej korzyści będzie zauważalne podczas controllingu podatku VAT i pliku JPK_V7 co ponownie będzie krokiem milowym.

eITC.online stale monitoruje potrzeby Klientów!

W codziennej pracy słuchamy informacji przekazywanych przez Naszych Klientów. Analizujemy wspólnie różne zdarzenia gospodarcze oraz trudności, które napotykane są przezeń. Śledzimy na bieżąco zmiany w przepisach, aby zapewnić ciągłość naszych wdrożeń i bezproblemową pracę na Comarch ERP Optima. Efektem naszej pracy są zmiany w konfiguracji, nowe schematy księgowe oraz upgrade obecnych. Celem, który nam przyświeca, jest ułatwienie pracy z systemem księgowym Comarch ERP Optima. Upgrade marzec 2021 jest wyrazem stałej współpracy oraz realizacji takich zagadnień.

Upgrade marzec 2021 to opcje bezpłatne oraz płatne

Dla Klientów, którzy korzystają ze schematów księgowych FVZ 2020 lub pochodnych oraz VAT-7 2020 lub pochodnych upgrade jest także bezpłatny w zakresie FVZ 2021, JPK_V7, FVS WEW. Jeżeli Klient nie przeszedł aktualizacji listopad 2020, to nie będzie mógł skorzystać z aktualizacji marzec 2021 w w/w zakresie, dopóki nie zostanie ona przeprowadzona.

Aktualizacja bazy wdrożeniowej i sprawozdań oraz pozostałych schematów księgowych będzie bezpłatna, o ile były wcześniej zakupione przez Klienta.

Nowe schematy księgowe standardowo są płatne i wraz z upgrade zostają udostępnione do sprzedaży. Obsługa obcych rejestrów VAT będzie włączana w wybranych bazach za dodatkową opłatą, wraz z pełną konfiguracją rozwiązania.

Wszelkie kwestie związane z upgrade będą uzgadniane z Klientami przed rozpoczęciem prac aktualizacyjnych. Prace będą wykonywane w ramach godzin abonamentowych.

Nowi Klienci obligatoryjnie będą otrzymywali schematy wg bieżącej aktualnej wersji, tj. wraz z upgrade marzec 2021. Tym samym od razu będzie możliwość korzystania z pełnej funkcjonalności automatyzacji rozliczania i księgowania.

Rozwiązania indywidualne eITC.online rozwijają się wraz z potrzebami Klientów!

Jest nam niezmiernie miło, iż Klienci darzą nas zaufaniem i sugerują poszerzanie oferty rozwiązań indywidualnych. Dzięki obustronnej współpracy i wsłuchaniu się w potrzeby jesteśmy gotowi przedstawiać nowe rozwiązania, poszerzające zakres działania obecnie używanych lub całkowicie nowe.

Zazwyczaj dla zespołu eITC.online współpraca z nowym Klientem zaczyna się od zakupu licencji na program księgowy Comarch ERP Optima. Jednakże prawdziwe efekty współpracy są widoczne, gdy Klient pracuje na zakupionych rozwiązaniach indywidualnych automatyzujących pracę w programie księgowo-kadrowym Comarch ERP Optima.

Data publikacji: 06.04.2021

Udostępnień:
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej polityce prywatności.
O.K.